Chào mừng bạn đến với Yêu STT! Trước khi sử dụng website của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Khi truy cập và sử dụng website, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản này.

  1. Điều Khoản Chung

Yêu STT là một website cung cấp các câu nói, bài thơ, caption và status hay về cuộc sống, tình yêu và các chủ đề khác. Nội dung trên website được cung cấp miễn phí và dành cho mục đích tham khảo.

  1. Bản Quyền Nội Dung

Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và mã nguồn, là tài sản của Yêu STT hoặc được sử dụng dưới sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản, trưng bày công cộng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

  1. Giới Hạn Trách Nhiệm

Yêu STT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc yêu cầu nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng của thông tin trên website.

  1. Liên Kết Đến Website Khác

Yêu STT có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hoạt động của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web này là hoàn toàn tự nguyện và có nguy cơ của riêng bạn.

  1. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Yêu STT có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đưa ra sẽ được xem là bạn đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng mới. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để nắm rõ các điều khoản hiện hành.

  1. Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

  1. Người Dùng Đăng Ký

Nếu bạn đăng ký tài khoản trên Yêu STT, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh về bản thân. Bạn cũng đồng ý cập nhật thông tin cá nhân nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, chúng tôi có quyền hạn tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

  1. Người Dùng Chịu Trách Nhiệm

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

  1. Điều Khoản Kết Thúc

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn vào website Yêu STT nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào.

  1. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Các Điều Khoản Sử Dụng này và mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng website Yêu STT sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi công ty đặt trụ sở. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua thủ tục tại tòa án có thẩm quyền tại khu vực đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc được cung cấp trên website. Chúng tôi cam kết sẽ giải đáp và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng website Yêu STT, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và hữu ích tại Yêu STT!