Chuyên mục
Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Vũ Đức Duy “Chữ tâm, chữ tín của nghề nha sĩ phải được đặt lên hàng đầu”

Bác sĩ nha khoa là tuy chỉ làm việc với răng miệng, nhưng một khi đã là hành động bảo vệ sức khoẻ con người thì “Tâm” và “Tín” phải luôn tồn tại trong trí óc người bác sĩ. Chữ “Tâm” đối với nghề nha sĩ. Người xưa vẫn thường bảo rằng: “Lương y như […]