Số 149 Đặng Tiến Đông Đống Đa, Hà Nội

naceradentalclinic@gmail.com

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ & VỊ TRÍ

THÔNG TIN LIÊN HỆ & VỊ TRÍ

Address

149, Đặng Tiến Động
Đống Đa, Hà Nội

Phone

09.0696.2222
0243.572.5588

Email

naceradentalclinic@gmail.com
https://nhakhoanacera.vn

Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người (*)